OMG

GDH เปิดโปรเจกต์หนังรักเรื่องใหม่ ดึง จูเน่,สกาย,พีช สู่ ‘OMG! – Oh My Girl’

GDH เปิดโปรเจกต์หนังรักเรื่องใหม่ ‘OMG! – Oh My Girl’ (Working Title)