อันดับหนังทำเงิน

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 26/6/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (26 มิ.ย. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*  

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 20/6/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (20 มิ.ย. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับ 1 Jurassic World:…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 13/6/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (13 มิ.ย. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับ 1 Jurassic World:…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 5/6/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (5 มิ.ย. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับ 1 Top Gun:…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 22/5/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (22 พ.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับ 1 Doctor Strange…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 15/5/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (15 พ.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับ 1 Doctor Strange…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 8/5/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (8 พ.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับ 1 Doctor Strange…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 1/5/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (1 พ.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับ 1 Fantastic Beasts:…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 25/4/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (25 เม.ย. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับ 1 Fantastic Beasts:…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 17/4/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (17 เม.ย. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับ 1 Fantastic Beasts:…