รายได้หนัง

อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 64

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (28 ต.ค. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

อันดับหนังทำเงิน ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 64

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (24 ต.ค. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

อันดับหนังทำเงิน ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 64

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (21 ต.ค. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย รายได้ประจำสัปดาห์ 24 กันยายน 62

อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย รายได้ประจำสัปดาห์ 24 กันยายน 62 *รายได้รวมทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 ก.ย. 2562)