อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 27/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (27 ก.พ. 65)

*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

อันดับที่ 1 Uncharted
รายได้ 1.32 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 23.1
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 2 One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ
รายได้ 0.78 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 68.0 ล้านบาท

 

อันดับที่ 3 Cracked ภาพหวาด
รายได้ 0.60 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 2.3 ล้านบาท

 

อันดับที่ 4 Blacklight
รายได้ 0.43 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 1.5 ล้านบาท

 

อันดับที่ 5 Death on the Nile
รายได้ 0.15 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 7.1 ล้านบาท

Comments

comments