อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย รายได้ประจำสัปดาห์ 29 ตุลาคม 61

อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย

รายได้ประจำสัปดาห์ 29 ตุลาคม 61


*รายได้รวมทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561)
*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

อันดับ 5 (▼ 3)

โดราเอมอน ตอน เกาะมหาสมบัติของโนบิตะ
รายได้ 3 ล้านบาท (รวม 19.4 ล้านบาท)

อันดับ 4 (▼ 2)

VENOM “เวน่อม”
รายได้ 5.1 ล้านบาท  (รวม 226.5 ล้านบาท)

 

อันดับ 3 (ใหม่)

Hunter Killer “สงครามอเมริกาผ่ารัสเซีย”
รายได้ 19.2 ล้านบาท (เปิดตัว)

อันดับ 2 (ใหม่)

HOMESTAY “โฮมสเตย์”
รายได้ 72.0 ล้านบาท  (เปิดตัว)

อันดับ 1 (คงที่)

นาคี ๒
รายได้ 74.7 ล้านบาท (รวม 414 ล้านบาท)